DAT GAAT FLEX

Per 1 juni 2021 vervalt ons vaste adres en vaste telefoonnummer. 
Het postadres wordt: Theophile de Bockstraat 49-1, 1058 TX Amsterdam
Verder blijft alles hetzelfde.