Bewondering en irritatie

buurtsuperDe buurtsuper prijst zijn producten en diensten op een creatieve manier aan. Hij denkt na over dezelfde elementen als waar wij mee werken; kleur, contrast (groot en klein), typografie (beginkapitalen en onderkast), uitlijning (links en inspringend), interlinie (regelafstand) en spatiëring (ruimte tussen de letters). Ik voel bewondering en irritatie. Wat kan beroepsdeformatie toch vervelend zijn.